Sökning: "Victor Witting"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Victor Witting.

 1. 1. The Green Aisle - En kvalitativ studie om hur hållbarhet visualiseras på livsmedelsförpackningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Cathrine Sandgren; Victor Witting; [2019]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; hållbarhetskommunikation; visuella hållbarhetsrepresentationer; produktförpackningar; semiotiska resurser; symbolisk konsumtion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hållbarhet har länge varit ett omtalat begrepp och fenomen som stått högt upp på många organisationers agenda, inte minst inom livsmedelsindustrin. Tidigare forskning inom hållbarhetskommunikation på livsmedelsförpackningar har tenderat att fokusera på andra aspekter än det visuella, och vidare har semiotisk forskning betraktats som något av en bristvara. LÄS MER

 2. 2. Amerikansk metodistmission i Sverige : Den svenska Metodistkyrkans etablering åren 1865–1876

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kyrkohistoria

  Författare :Marcus Johansson; [2015]
  Nyckelord :methodism; mission; Sweden; 19th century; church history; metodism; mission; Sverige; 1800-tal; kyrkohistoria;

  Sammanfattning : This is a study of American Methodist Mission in Sweden and how this mission eventually formed the Methodist Church in Sweden 1876. The mission began as a consequence of returning Swedish emigrants and sailors who had encountered Methodism in America, mainly through the works of Swedish-American missionary Olof Gustaf Hedström on the Bethel ship in New York. LÄS MER