Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Kommunismens borgerliga bekännelser : Sveriges kommunistiska partis och tidningen Ny dags diskursiva kamp om och användning av folkbegreppet, 1939-41

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Carl-Victor Pressfeldt; [2012]
  Nyckelord :Ny dag; Liberalism; Kommunism; Sveriges kommunistiska parti; Andra världskriget; Hegemoni; Diskurs; Konformism; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kommunismens legalitet och legitimitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Carl-Victor Pressfeldt; [2011]
  Nyckelord :diskurs; genealogi; kommunism; legalitet; legitimitet; Ny dag; Sveriges kommunistiska parti; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur Sveriges kommunistiska parti under tiden för det finsk-sovjetiska kriget (1939–1940) hävdade sig genom legitimitets- och legalitetsanspråk via partiorganet Ny dag. Genom att använda en genealogisk metod och diskursteori visar jag hur dessa anspråk kopplades till i huvudsak tre grupper av föränderliga element. LÄS MER