Sökning: "Victoria Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Victoria Andersson.

 1. 1. How initiatives towards transforming the Role of Controllers play out – A field study examining the changing role of controllers at Volvo Cars

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Victoria Andersson; Karin Enström; [2020-07-01]
  Nyckelord :Controllers; Management Accountants Accounting; Institutional Theory; Institutional Environment; Institutional Entrepreneur Entrepreneurship; Digital Transformation; Big Data and Business Intelligence Analytics;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Vuxna kvinnors upplevelser av missfall : en litteraturöversikt med utgångspunkt i Katie Erikssons omvårdnadsteori

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Andersson; Victoria Petersson; [2020]
  Nyckelord :Livslidande; Missfall; Sjukdomslidande; Upplevelser; Vårdlidande.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background Miscarriage, in a nursing context, is often referred to as a spontaneous abortion or involuntary abortion and affects a large percentage of pregnant women. The cause of miscarriage is difficult to diagnose, and the symptoms are individual. LÄS MER

 3. 3. Är alla med på tåget?: En studie kring hur svenska trafikhuvudmän hanterar digitalt utanförskap bland äldre vid övergång till mobila biljett- och betalsystem.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Victoria Andersson; Hanna Smedeby; Chaima Tebini; [2020]
  Nyckelord :digitalt utanförskap; mobila biljett- och betalsystem; digital inkludering; digital delaktighet; äldre; kollektivtrafik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Inom kollektivtrafiken digitaliseras biljett- och betalsystem för att utveckla smartare tjänster som når fler resenärer och konkurrerar med nya mobilitetstrender. I Sverige ses en övergång till mobila biljett- och betalsystem, där mobiltelefoner blir primär biljettbärare. LÄS MER

 4. 4. Designing with Sound to Reduce Motion Sickness in VR

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign; Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

  Författare :Marina Kostrova; Victoria Yuri-Andersson; [2020]
  Nyckelord :computer games; motion sickness; sound design; virtual reality; datorspel; ljuddesign; rörelsesjuka; virtuell verklighet;

  Sammanfattning : Motion sickness has been a significant obstacle for the development of Virtual Reality technology since the beginning of its existence. Research has shown that audio can be used to reduce motion sickness in VR. LÄS MER

 5. 5. Användandet av trä som stommaterial i flervåningshus - åsikter från svenska aktörer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Malin Andersson; Victoria Halldén; [2020]
  Nyckelord :Trästomme; Trä; Fastighetsföretag; Flervåningshus;

  Sammanfattning : I ett försök att minska den globala uppvärmningen och mängden koldioxidutsläpp krävs stora förändringar i världen. Bygg- och fastighetssektorn står till exempel för en betydande del av Sveriges totala utsläpp och bör således försöka minska sin påverkan. LÄS MER