Sökning: "Victoria Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Victoria Andersson.

 1. 1. Det lagstadgade arbetet med våldsutövare : Socialarbetares erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Victoria Andersson; Angelica Lodin; [2022]
  Nyckelord :Behandlingssätt; socialt arbete; våld i nära relationer; våldsutövare;

  Sammanfattning : I augusti 2021 infördes ett lagförtydligande i socialtjänstlagen kring nämndens ansvar förutövare av våld i nära relationer. Denna studie syftade till att undersöka socialarbetareserfarenheter av förtydligandet kring socialnämndens ansvar för våldsutövare, utifrån deraspraktiska arbete med våld i nära relationer. LÄS MER

 2. 2. Förtroende och könstillhörighet- en studie om medarbetares förtroende till kvinnliga och manliga chefer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Hanna Andersson; Victoria Fastlind; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. StudentHanden - Services for students, by students : A study in how navigability is affected by the number of clicks on a web application where students can offer each other assistance in everyday services.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Love Andersson; Alex Widén; Arvid Cedlöf; Charles Berglund; Elias Karlsson; Erik Hammarhjelm; Gustav Nordlander; Victoria Winqvist; [2022]
  Nyckelord :Navigability; Students; Clicks; Everyday Services; Sweden; Linköping; Web Application;

  Sammanfattning : A market survey conducted on students currently studying at different universities in Sweden showed that a majority of students either were in need or previously had been in need of a platform where solely students can buy and sell everyday services to each other. Furthermore, the survey showed that a majority of the students in question found it very important that a web application is easily navigated and that they can find what they are looking for with as few clicks as possible. LÄS MER

 4. 4. Simplified Quality Control of Coating Efficiency for a Cancer Monitoring Assay

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Karl Andersson; Isa Beskow; Pinja Moshiri; Victoria Niemi; Elin Nygren; Stina Åström; [2022]
  Nyckelord :Quality control; nucleic acid detection; poly-A templates; cancer monitoring assay; BrdUTP; biotin; digoxigenin;

  Sammanfattning : The aim of this report is to present a basis for development of an alternative quality control method for a part of the cancer monitoring technique DiviTum® by Biovica. The methods recommended are direct implementation of bromodeoxyuridine (BrdUTP), as well as biotin and digoxigenin systems. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieelevers upplevelse av akademisk motivation : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Ida Andersson; Victoria Carlzon; [2022]
  Nyckelord :Akademisk motivation; upplevelse; elever; engagemang; tillhörighet; betyg;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande kvalitativa studie var att utforska svenska gymnasieelevers upplevel­ser av vad som engagerar och motiverar dem i studierna, även benämnt akademisk motivation. Syftet undersöktes genom åtta semi­strukturerade intervjuer vilka analyserades utifrån tematisk innehållsanalys. LÄS MER