Sökning: "Victoria Benedictsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Victoria Benedictsson.

 1. 1. Död som en oktoberfluga : En analys av dekadent tematik i Victoria Benedictssons Pengar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Järpedal; [2018]
  Nyckelord :Victoria Benedictsson; Ernst Ahlgren; dekadens; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This paper aims to analyze the 19th century novel Money (Original title: ”Pengar”, 1885) by Victoria Benedictsson (1850–1888) and its possible correlation to the contemporary decadence movement. The decadence movement was most prominent at the end of the 19th century, and can be understood as a reactionary movement to modernity in which growing secularization, industrialization, and urbanization create feelings of displacement, moral decay, and anxiety, all of which shows in the literature belonging to this genre. LÄS MER

 2. 2. Kön, klass och känslor i Fröken Julie och Fru Marianne : "Tankar om jämlikhet fick inte finnas!!!"

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Maria Paulander Johansson; [2016]
  Nyckelord :Sex; gender; power structure; stereotype; gender contract; categorical pair; literary reception; Benedictsson; Strindberg.; Kön; genus; maktstruktur; stereotyp; genuskontrakt; kategoriella par; litteraturreception; Benedictsson; Strindberg.;

  Sammanfattning : Denna studie berör intersektionalitet, genus och litteraturreception. Jag ville ta reda på om 2010-talets elever urskiljer och reflekterar kring de köns- och maktstereotyper som finns i svensk 1880-talslitteratur. Undersökning ägde rum i en i åk 9 under tre lektioner. LÄS MER

 3. 3. "Det måtte vara paradiset" : Pastorala ideal i Victoria Benedictssons Fru Marianne

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för svenska och litteratur

  Författare :Anna Löfling; [2015]
  Nyckelord :Fru Marianne; Victoria Benedictsson; Pastorala ideal; Ekokritik; Det moderna genombrottet; moderniseringskritik;

  Sammanfattning : Victoria Benedictsson (1850-1888) skrev romanen Fru Marianne i en tid präglad av den industriella revolutionen och en framväxande modernitet. En analys av romanens pastorala ideal – i vilken mån romanen formulerar villkoren för ett gott liv som ett liv närmare naturen – gör det möjligt att placera henne bland de författare från samma tid, däribland August Strindberg och Verner von Heidenstam, som reagerade på det nya samhälle som växte fram under slutet av 1800-talet och skrev en litteratur som visade på ett alternativ. LÄS MER

 4. 4. Victoria Benedictsson och två sidor av sedlighetsdebatten i romanen Pengar och pjäsen Teorier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Elin Junell; [2015]
  Nyckelord :Victoria Benedictsson; Money; Theories; gender; feminism; the modern breakthrough; morality debate; Victoria Benedictsson; Pengar; Teorier; genus; feminism; det moderna genombrottet; sedlighetsdebatt;

  Sammanfattning : The aim for this study is to compare Victoria Benedictsson’s position and views in the morality debate during the modern breakthough in the nordics. The works that I have choosen for this study is firstly Benedictsson’s book Money, published in 1885 and secondly the play Theories, written in 1887 and published in 1994. LÄS MER

 5. 5. "... som om varje tonfall bävade av dold rörelse..." : Om debutsamlingen Från Skåne av Victoria Benedictsson ur ett maskulinitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Anette Rydberg; [2010]
  Nyckelord :Victoria Benedictsson; Från Skåne; Swedish Literature; 1880s; masculinity; unmanliness; manly tears; paternity; close-reading;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine how men is portrayed in three short stories, ”En omvändelsehistoria”, ”Far och son” and ”Jeppa”, from the debut Från Skåne by Victoria Benedictsson. I also investigate the ideas of masculinity during the 1880s. LÄS MER