Sökning: "Victoria Berrio Gillberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Victoria Berrio Gillberg.

 1. 1. Sjuksköterskans roll i vård- och behandling av patienter med förmaksflimmer. En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Victoria Berrio Gillberg; Cecilia Thorbjörnsson; [2021-05-07]
  Nyckelord :sjuksköterskeledd; förmaksflimmer; patientutbildning; egenvård; följsamhet till guidelines;

  Sammanfattning : Background: Atrial fibrillation (AF) is the most common heart rhythm disorder in adults and a growing problem of an epidemic nature. AF is a complex and complicated disease with severe consequences as a result, and for this reason health care requires to offer support and treatment options that corresponds to this complexity. LÄS MER

 2. 2. Musikintervention i omvårdnaden av strokepatienter: Musik öppnar dörrar.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Victoria Berrio Gillberg; Ninni Herling-Svensson; [2011-06-08]
  Nyckelord :musik och stroke; musik och omvårdnad; musik och stroke och omvårdnadsmusik;

  Sammanfattning : Kunskapen om att musik kan ha en helande verkan har funnits så långt tillbaka som det finns skrivna källor. Föreliggande uppsats är en litteraturstudie som behandlar musikanvändandet i omvårdnaden av patienter med stroke. LÄS MER