Sökning: "Victoria Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Victoria Carlsson.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning inom den svenska banksektorn -En innehållsanalys av hållbarhetsredovisning om mångfald och jämställdhet inom banksektorn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Victoria Dering; Jousette Carlsson; [2018-02-22]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Mångfald och jämställdhet; GRI-aspekter; Innehållsanalys; CONI-modell; Bank.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tryck från omvärlden har bidragit till ökat fokus hos banksektorn i fråga ommångfald och jämställdhet. Efterfrågan på information har lett till att publiceringen avhållbarhetsrapporter har eskalerat. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av konventionella småhus till passivhus : En studie med analys av livscykelkostnader, förändring av boendekvaliteter och ett förslag till en alternativ utformning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elin Carlsson; Victoria Sörebö; [2018]
  Nyckelord :Low energy building; passive house; energy efficient building; life cycle cost analysis; sustainable buildings; low energy buildings in the subarctic climate; living qualities; architectural quality; buildings design.; lågenergihus; passivhus; energieffektivt byggande; livscykelkostnadsanalys; hållbart byggande; lågenergihus i subarktiskt klimat; boendekvaliteter; arkitektonisk kvalitet; kvalitet i bostaden; bostadsutformning.;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna blir allt mer omfattande i takt med att jordens befolkning ökar. Den negativa miljöpåverkan bottnar till stor del i användandet av råvaror och energiförbrukning vid skapandet av materiella ting. Enligt energimyndigheten (2015) står byggsektorn för ca 40 % av Sveriges totala energianvändning. LÄS MER

 3. 3. Fyra avrättningar och en benådning : Bödelsvärdet och tidningspennan i Sverige 1874 - 1910

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Clas Göran Carlsson; [2017]
  Nyckelord :executioner; guillotine; capital punishment; pardon; public execution; avrättning; bödel; benådning; dödsstraff; offentlig avrättning; intermural avrättning; mord; rättegång; giljotin; bödelsyxa; tidningar;

  Sammanfattning : Abstract Four executions and one pardon The executioner’s sword and the newspaperman’s pen in Sweden 1874 – 1910 This study examines how three murder cases who lead to a death penalty sentence for the five accused persons are covered in selected contemporary Swedish newspapers. Four of the five condemned persons, three men and one woman, were executed. LÄS MER

 4. 4. Ebola, en komparativ studie av Sierra Leone och Nigeria

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Carlsson; Victoria Lilja; [2016]
  Nyckelord :Institutioner; IBL; Nigeria; Sierra Leone; Ebola; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När ebola, en smittsam virussjukdom med dödlighet upp till 90 procent drabbade Nigeria höll världen andan. Utbrottet i Västafrika, som redan hade krävt flera hundratals dödsoffer, riskerade att bli en global epidemi. LÄS MER

 5. 5. En förändrad kropp : Upplevelser av att leva med stomi- En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emilia Pettersson; Victoria Frej; Linda Carlsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever ca 25 000 personer med någon form av stomi. En stomioperation innebär en stor förändring för individen och kan därför tänkas påverka hela dennes livsvärld. Personer med stomi tycks också må sämre än andra. Trots detta finns begränsad forskning kring upplevelser av att leva med stomi. LÄS MER