Sökning: "Victoria Cederberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Victoria Cederberg.

 1. 1. Våga tänk stort och spring! : en fallstudie om unga entreprenörer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Victoria Cederberg; Sara Schumertl; [2020]
  Nyckelord :entreprenörer; finansiellt kapital; framgångsfaktorer; humant kapital; socialt kapital; unga entreprenörer; utmaningar;

  Sammanfattning : Unga entreprenörer är en bidragande faktor till samhället genom att de ofta står för innovativa idéer, tillväxt, arbetsmöjligheter och skatteintäkter. Trots detta har antalet företag som registreras av unga företagare minskat. LÄS MER

 2. 2. Hur anpassas Sveriges myndigheter genom innovation? : En multipel fallstudie om anpassningen av statliga myndigheters affärsmodeller genom innovation och innovationsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Oliver Egrenius; Victoria Cederberg; [2018]
  Nyckelord :Business model; innovation; organizations; government authorities; adaptation.; Affärsmodell; innovation; organisation; statlig myndighet; anpassning.;

  Sammanfattning : Innovationer har betydelse för att både driva samhället framåt, men även för organisationers överlevnad. Det är en nyckelfaktor för att organisationer kan förändra och förbättra vad de erbjuder marknaden och möta kundernas behov. Förändringen påverkar även hur organisationen arbetar och därmed berörs även affärsmodellen. LÄS MER