Sökning: "Victoria Evans"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Victoria Evans.

 1. 1. Upplevelser av Flash glucose monitor hos patienter med typ 1 och typ 2 diabetes : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Victoria Evans; Veronika Lindebrand; [2021]
  Nyckelord :Diabetes; Upplevelser; Flash glucose monitor; Patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus är en folksjukdom som förekommer på nationell och internationell nivå. Patienter kan lära sig hantera sin sjukdom med hjälp av tekniken som finns idag. Flash glucose monitor (FGM) är en glukosmätare som visar sockerhalten i vävnaden genom en vit rund sensor som sitter på armen. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av att leva med långvarig smärta : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Victoria Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Livsvärld; långvarig smärta; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är en subjektiv upplevelse, som finns kvar efter den tid det tar för en skada att läka, vanligen 3-6 månader. Den är kroppens varningssignal, men vid förlorad funktion övergår den till ett lidande, vilket sjuksköterskor försöker motarbeta. LÄS MER

 3. 3. Intresse och närvaro : Patienters upplevelser av sjuksköterskans närvaro i vårdandet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lena Kohbarg; Victoria Larsson; [2015]
  Nyckelord :Litteraturstudie; närvaro; tidsbrist; patientperspektiv; relation; vårdande;

  Sammanfattning : Background: Research shows that the nurse’s presence has a great significance for the relationship between patient and nurse. By this, the nurse can gain a greater understanding for the patient’s situation and thus have an opportunity to influence the patient’s health processes. LÄS MER