Sökning: "Victoria Forsgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Victoria Forsgren.

 1. 1. Snälla, lämna mig ifred! : Kvinnors erfarenhet av våld i nära relationer - en kvalitativ litteraturöversikt

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Lilly Djurberg; Victoria Forsgren; [2023]
  Nyckelord :Erfarenheter; Kvinnor; Personcentrerad omvårdnad; Våld i nära relationer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: En tredjedel av kvinnorna i världen utsätts för våld i nära relation under sin livstid vilket bidrar till att våld i nära relation är ett globalt hälsoproblem. Kvinnorna utsätts både fysiskt och psykiskt vilket påverkar deras hälsa negativt. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av våld på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Victoria Windén; Åsa Forsgren; [2014]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Våld på arbetsplatsen; Upplevelser; Emotionell och fysisk påverkan; Arbetsförmåga; Stöd; Prevention; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Våld mot sjuksköterskor är ett globalt fenomen som ökar för varje år. Syftet med föreliggande studie är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att utsättas för någon typ av våld på arbetsplatsen. Åtta vetenskapliga artiklar, två kvalitativa och sex kvantitativa, ligger till grund för föreliggande litteraturstudie. LÄS MER