Sökning: "Victoria Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Victoria Gustafsson.

 1. 1. Framtidens Vård i hemmet - En utvärdering av möjliga distributionsnätverk för Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sofia Håkansdotter; Victoria Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Vård i hemmet; Distributionsnätverk; Region Skåne; Trender; Distribution; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Future Home Based Care - An Evaluation of Possible Distribution Networks for Region Skåne Authors: Victoria Gustafsson and Sofia Håkansdotter Supervisor LTH: Andreas Norrman, Professor Engineering Logistics, Faculty of Engineering (LTH) at Lund University Supervisor Region Skåne: Helena Rappe, Production analyst, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne and Henrik Sevandersson, Project leader, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne Background: Sweden is today experiencing significant demographic changes with a population that is quickly growing in numbers and with a growing share of elders. This puts high demands on health care, and home based care has been identified as a solution to decrease the lack of hospital beds. LÄS MER

 2. 2. Musik i fritidshemmet : En intervjustudie med fokus på personalens upplevelser

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victoria Gustafsson; Astrid Andersson; [2019]
  Nyckelord :Musik; fritidshem; fritidslärare; fritidshemspersonal; skola; kompetens; talang; IKT;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om musik i fritidshemmet och utgår ifrån fritidshemspersonalens tankar och upplevelser. Vi har intervjuat åtta personer som arbetar på åtta olika fritidshem i Sverige och har erfarenhet av att arbeta med musik i någon form. LÄS MER

 3. 3. Jag har cancer, det betyder inte att jag är cancer : En litteraturstudie om bröstcancerdrabbade kvinnor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mirella Gunnar; Victoria Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Bröstcancer; Hälsa; Identitetskris; Lidande; Livskraft; Upplevelser; Vårdrelation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den cancerform i Sverige som drabbar flest kvinnor. Dödligheten minskar men tidigare forskning visar att diagnosen leder till ett lidande med oro och ångest, vilket leder till ett behov av stöd. LÄS MER

 4. 4. Att leva med ett transplanterat hjärta : ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Victoria Hedström; Julia Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Experience; Heart transplantation; Recipient; Patient; Hjärttransplantation; Mottagare; Patient; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärttransplantation har idag blivit en etablerad procedur som kan erbjudas till patienter som lider av svår hjärtsvikt. Patienterna har stort behov av omvårdnad en lång period efter att hjärttransplantationen är genomförd. Sjuksköterskans uppgift är att kunna möta hjärttransplanterade patienter i omvårdnadsarbetet. LÄS MER

 5. 5. "...dom ska bara fatta" En studie om relationens betydelse för elevers delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Victoria Gustafsson; Maya Ekman Lundberg; [2018]
  Nyckelord :: Relationskompetens; delaktighet; läraregenskaper; elevens perspektiv; förståelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med vår studie var att beskriva hur några elever med NPF resonerade kring relationen till sina lärare och hur den påverkade deras förutsättningar för delaktighet. Studien hade en kvalitativ ansats då vi efterfrågade en djupare förståelse för eleverna i studiens upplevelser kring relationen lärare- elev. LÄS MER