Sökning: "Victoria Gustavsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Victoria Gustavsson.

 1. 1. Utveckling av AdBluetank : Produktutveckling av AdBluetank för Rottne Industris skogsmaskiner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Victoria Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :AdBlue; AdBluetank; Plasttank; Produktutveckling; Rottne Industri AB; Skogsmaskiner;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts i Rottne mot Rottne Industri AB under hösten 2018 och är ett examensarbete för programmet högskoleingenjör Teknisk design med inriktning produktdesign, D0023A, vid Luleå tekniska universitet. Rottne Industri AB tillverkar skogsmaskiner i varianterna skördare och skotare. LÄS MER

 2. 2. ÄR DET NU LIVET BÖRJAR? : En litteraturstudie om patienters upplevelser av att leva med ett transplanterat organ

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Victoria Englund; Maja Gustavsson; [2016]
  Nyckelord :Avstötning; emotionella upplevelser; livet efter; nya hinder; nya möjligheter; organtransplantation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ordet organtransplantation betyder överflyttning av ett organ från en individ till en annan. Att få ett nytt organ innebär många omställningar i individens vardag. Det kan för individen innebära fysiska, sociala och psykiska problem. Syfte: Syftet var att studera patienters upplevelser av att leva med ett transplanterat organ. LÄS MER

 3. 3. Skriftspråksundervisning i en vid kontext. Hur varierad skriftspråksundervisning kan utformas med inspiration från John Dewey och ett multimodalt förhållningssätt.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Victoria Arfvidsson; Matilda Gustavsson; Rebecca Hildebrand; [2014]
  Nyckelord :läs- och skrivundervisning; läsning; skrivning; Jo;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med vår undersökning är att finna nya, varierande och motiverande sätt att undervisa i läsning ochskrivning. Detta vill vi finna svar på genom att undersöka hur läs- och skrivundervisningen ser ut på en utvaldskola i New York City. Skolan arbetar utifrån John Deweys lärandeteorier. LÄS MER

 4. 4. The Effects of Technology-Based Self-Service on Grocery Retail : A Swedish Case

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Camilla Holten; Victoria Behumi; [2005]
  Nyckelord :Social sciences; technology-based self-service; grocery retail industry; selfscanning; competitive advantage; Swedish supermarkets; Peter Gustavsson; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Technology based self-service (TBSS) used in supermarket self-scanning checkouts is a relatively new phenomenon in Sweden. Studies on TBSS as a self- checkout device have been formerly carried out but with focus on the customer perspective. The authors therefore saw a challenge in covering the self-scan checkout concept, from a company perspective. LÄS MER