Sökning: "Victoria Korth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victoria Korth.

  1. 1. Förmedling av kulturarv med exemplet Hjo stadskärna

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Victoria Korth; [2019-06-17]
    Nyckelord :cultural heritage; cultural heritage mediaton; cultural preservation; cultural tourism; heritage tourism;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2019, 180 hpGrundnivå2019:9.... LÄS MER