Sökning: "Victoria Lönnkvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victoria Lönnkvist.

  1. 1. "Vi säger ju att vi har bett om ursäkt hur många gånger som helst" : En kvantitativ innehållsanalys av organisationer risk- och krishantering på sociala medier

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

    Författare :Emma Sundström; Victoria Lönnkvist; [2019]
    Nyckelord :Kriskommunikation; Sociala medier; Situational crisis communication theory; Medielogik;

    Sammanfattning : The purpose of the essay is to find out how crisis communication takes shape on different social media. The essay deals with both organizations' risk and crisis management on Facebook and Instagram. A risk is defined in the essay as anything that could possibly lead to a crisis that could adversely affect an organization. LÄS MER