Sökning: "Victoria Lowentoft"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victoria Lowentoft.

  1. 1. Kommunikation utan ett gemensamt verbalt språk : “vi pratar även med våra spädbarn å vi vet att de kan inte svara, de kanske inte ens kan förstå å ändå så fortsätter vi prata eller hur?”

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

    Författare :Sara Svensson; Victoria Lowentoft; [2020]
    Nyckelord :Samverkan; kommunikation; vårdnadshavare; förskollärare; språk.;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra förskollärares upplevelser av samverkan när vårdnadshavare och förskollärare inte har ett gemensamt verbalt språk att kommunicera genom. I studien har en kvalitativ metod använts med intervjuer som forskningsverktyg. LÄS MER