Sökning: "Victoria Lundblad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victoria Lundblad.

  1. 1. Magnetkameraundersökningar av gravida kvinnor och foster - Potentiella risker för fostret

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Linda Clausen; Victoria Lundblad; [2021-06-08]
    Nyckelord :Magnetkamera; graviditet; foster; riskfaktorer; gadolinium;

    Sammanfattning : Bakgrund: Magnetresonanstomografi (MR) har blivit en viktig modalitet inom den radiologiska verksamheten. MR anses vara en säker diagnostisk metod att använda sig av på gravida kvinnor, dock är forskningen alldeles för begränsad inom MR-säkerhet gällande gravida kvinnor vilket inte gör det svårt att påstå att undersökningen är helt riskfri för kvinnan och fostret. LÄS MER