Sökning: "Victoria Moberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Victoria Moberg.

 1. 1. Är Strindberg ett geni? Om kön och genus i läromedel : En komparativ analys av fem läromedel i svenska 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Frida Jonasson; Caroline Bylund; [2020]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; läromedel; kön; svenskämnet; August Strindberg; Victoria Benedictsson; Selma Lagerlöf; Vilhelm Moberg; litteraturhistoria; jämställdhet; hierarki; genus;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att utföra en komparativ analys av fem läromedel i svenska 2 i gymnasieskolan. Vi besvarar en frågeställning som rör hur fördelningen mellan kvinnliga och manliga författare ser ut i läromedlen. LÄS MER

 2. 2. Redovisning av intellektuellt kapital : En kvantitativ studie av företag noterade på First North Stockholm

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Victoria Moberg; Malin Haglöf; [2017]
  Nyckelord :Intellectual capital; voluntary disclosure; content analysis; Intellektuellt kapital; frivillig redovisning; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Titel: Redovisning av intellektuellt kapital - En kvantitativ studie av företag noterade på First North Stockholm Författare: Victoria Moberg och Malin Haglöf Bakgrund: Intellektuellt kapital är tillgångar som många gånger inte kan tas upp i balansräkningen, då de oftast inte uppfyller kraven för en immateriell tillgång enligt standarden IAS 38. Denna studie undersöker i vilken utsträckning företag på en mindre reglerad marknadsplats redovisar intellektuellt kapital i den frivilliga delen av årsredovisningen. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering och effektivisering av inköpsprocesser för små- och medelstora företag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Mattias Lundström; Victoria Moberg; [2017]
  Nyckelord :Digitalisering; informationshantering; inköp; SMF; processförbättring; effektivisering; flexibilitet.;

  Sammanfattning : Digitalisering är ett växande begrepp som principiellt innebär omvandling från manuellt till digitalt. Nu har även tillverkningsindustrin börjat angripa denna teknologiska utveckling för att förbättra organisationens processer vilket ska öka mervärdet till kunden. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet och inflytande i förskolan : I vilken utsträckning får barn vara delaktiga och ha inflytande i utformandet av den fysiska inomhusmiljön?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Gustafsson; Moberg Victoria; [2015]
  Nyckelord :barns delaktighet och inflytande; förskola; fysiska inomhusmiljön;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att ta reda på hur pedagogerna tänker och handlar kring barns delaktighet och inflytande i utformandet av den fysiska inomhusmiljön Som metod har vi använt oss av enkäter och intervjuer. Enkäterna består av svar från 30 olika arbetslag och intervjuerna består av svar från åtta förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Ett förlorat bröst : En systematisk litteraturstudie om kvinnors erfarenheter av kroppsuppfattning och sexualitet till följd av mastektomi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Sandra Moberg; Victoria Sandberg; [2012]
  Nyckelord :bröstcancer; mastektomi; kroppsuppfattning; sexualitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER