Sökning: "Victoria Morrison"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Victoria Morrison.

 1. 1. Socialt ansvarstagande i den svenska modebranschen - En komparativ studie av företag i varierande storlek

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Majken Lindgren; Victoria Morrison; [2021-12-02]
  Nyckelord :Modebranschen; Corporate Social Responsibility; Aktiviteter; Praktisera; Employer Branding; Intressentmodellen; Etik; Kommunikation;

  Sammanfattning : På grund av medial kritik som riktats mot modebranschen har det blivit en självklarhet för många företag inom branschen att implementera Corporate Social Responsibility (CSR). CSR är ett frivilligt ansvarstagande som saknar tydliga riktlinjer, vilket skapat skillnader i hur CSR praktiseras inom företag. LÄS MER

 2. 2. 'Great British Fashion Is...' : An Institutional Analysis of Vogue and the V&A

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Modevetenskap

  Författare :Eanna Morrison Barrs; [2019]
  Nyckelord :Alexander McQueen; British fashion; British Vogue; effects; fashion studies; fashion exhibitions; institutions; museums; magazines; representations; Victoria and Albert Museum; Vivienne Westwood;

  Sammanfattning : Both the fashion magazine and the fashion exhibition are powerful and authoritative sites for the representation, interpretation, and construction of fashion. Despite various intersections between the two, their relationship has remained relatively unstudied. LÄS MER