Sökning: "Victoria Palmer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victoria Palmer.

  1. 1. Från stifthammare till klammerpistol : Ett undersökande arbete om möbeltapetseringsyrkets förutsättningar under 1900-talet

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studiesTekniska högskolan

    Författare :Victoria Palmer; [2012]
    Nyckelord :Möbeltapetsering; Möbelindustri; Stoppmöbler; Möbelrenovering; ;

    Sammanfattning : 1900-talet innebar stora förändringar för möbeltapetseringsyrket. 1800-talets tapetseringsstil, där tapetseraren hade ett brett spektra av uppgifter, fick lämna plats för den tapetserarmässigt mer avskalade jugendstilen och senare funktionalismen, även om stilmöblerna fick en renässans strax före 1:a världskriget. LÄS MER