Sökning: "Victoria Söderlindh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victoria Söderlindh.

  1. 1. Campus Åre

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

    Författare :Sara Silén; Victoria Söderlindh; [2012]
    Nyckelord :Campus; Åre; universitet; utbildning; skola;

    Sammanfattning : Precis intill störtloppsbacken i Åre har vi ritat en universitetsbyggnad som ett nytt campus tillMittuniversitetet. Utbildningarnas inriktningar utgår ifrån Åres drivkrafter; sport, design, turism ochföretagande. Då Åre är och vill fortsätta utvecklas som ett levande samhälle året runt är det viktigt attlocka dit nya invånare. LÄS MER