Sökning: "Victoria Sjöberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Victoria Sjöberg.

 1. 1. THE ROLE OF DIPLOMATIC SPOUSES: A BOURDIEUSIAN EXPLORATION Expectations and restrictions of contemporary diplomatic spouses

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victoria Sjöberg; [2024-02-15]
  Nyckelord :Diplomacy; diplomatic spouse; Bourdieu; patriarchy;

  Sammanfattning : Ever since the 19th century women who marries diplomats has taken on the role of a diplomatic wife. The wives were responsible for entertaining and creating a welcoming atmosphere. It was such an essential role of diplomacy that they had courses and manuals on how to conduct themselves and how to arrange flowers and seating charts. LÄS MER

 2. 2. Fjärrkommunikation i elnätet : Funktionsbeskrivining och digital säkerhet av Netcontrol RTU

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Robin Kvist; Victoria Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :RTU; Datasäkerhet; Fjärrkommunikation; Elkraft; SCADA;

  Sammanfattning : Detta arbete har undersökt vad en RTU är och vad den fyller för funktion. Med hjälp av SCADA-system kan flera RTUer kopplas samman för att få en övergripande bild av hur det ser ut i exempelvis ett ställverk eller en del av elnätet. Dock finns det många saker som gör att kommunikation över internet inte alltid är säker. LÄS MER

 3. 3. Regionala tillväxtmotorer : en kritisk granskning av Värmlands och Västerbottens län

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Olivia Häggqvist; Victoria Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Tillväxtmotor; Värmlands län; Västerbottens län; Regional utveckling;

  Sammanfattning : Den svenska regionalpolitiken har genomgått flera förändringar genom åren, från en politik där regionala klyftor skulle utjämnas till en politik som kretsar kring tillväxt på utvalda platser. Som konsekvens har en kapprustning regionerna emellan uppkommit. LÄS MER

 4. 4. Att vårda i en ambulans: : Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda kritiskt sjuka patienter under markbundna interhospitala  transporter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Victoria Sjöberg; Ellen Dahlgren; [2015]
  Nyckelord :Intensivvård; ambulans; omvårdnad;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Bakgrund: Interhospitala transporter innebär ökade risker för medicinska komplikationer för den kritiskt sjuka patienten. Inom ramen för intensivvårdsjuksköterskans kompetens ingår att kunna utföra omvårdnad till den kritiskt sjuka patienten under interhospitala transporter. LÄS MER

 5. 5. Deprivation of Closure in McEwan's Atonement : Unreliability and Metafiction as Underlying Causes

  Kandidat-uppsats, Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Rebecka Sjöberg; [2012]
  Nyckelord :McEwan; closure; unreliable narrator; metafiction;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor’s thesis is to discuss, and attempt to confirm, that Ian McEwan’s Atonement (2001) lacks closure. Since the novel has an unreliable narrator who offers her readers several credible endings to her narrative, and who also acts as the fictitious author of the story, unreliability and metafiction are claimed to be the main underlying causes of this deprivation of closure. LÄS MER