Sökning: "Victoria Skalleberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Victoria Skalleberg.

 1. 1. NUDE (APRÈS LE BAIN): An Inter-Disciplinary Technical Study of an Oil Painting on Cardboard by Pierre Bonnard

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Victoria Skalleberg; [2020-08-05]
  Nyckelord :Bonnard; paper conservation; spectroscopy; material identification;

  Sammanfattning : Degree Project for Master of Science with a Major in Conservation 2020, 30 HECSecond Cycle[2020:34].... LÄS MER

 2. 2. IDENTIFYING PIGMENTS A Multi-Instrumental Study of Ivar Arosenius’ Use of Pigments

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Victoria Skalleberg; [2017-06-27]
  Nyckelord :conservation science; XRF; UV-VIS FORS; MSI; The Arosenius Project; sketch book;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motkonservering2017, 15 hpGrundnivå2017/14.... LÄS MER