Sökning: "Victoria Ullbin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victoria Ullbin.

  1. 1. Design och syntes av potentiella inhibitorer för galektin-1

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

    Författare :Victoria Ullbin; [2022]
    Nyckelord :galektin-1; inhibitor; galektin; cancer; organic chemistry; Chemistry;

    Sammanfattning : Galectin-1 is a member of the carbohydrate-binding protein family galectins. Galectins are involved in the immune system. However, in cancer growth, galectin-1 is overproduced to not make the immune system respond. Therefore, inhibitors of the protein were synthesized to make the immune system approach the cancer and respond. LÄS MER