Sökning: "Victoria Uppling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victoria Uppling.

  1. 1. Barns identitetsskapande : - en intervjustudie om pedagoger och föräldrars uppfattningar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/LärarutbildningMittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskapMittuniversitetet; Mittuniversitetet/LärarutbildningMittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskapMittuniversitetet

    Författare :Marie Pettersson; Victoria Uppling; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER