Sökning: "Vida Wachtmeister"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vida Wachtmeister.

  1. 1. När jagar vargar vildsvin? : en utsikt för svenska förhållanden

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :Lina Wachtmeister; [2015]
    Nyckelord :vildsvin; varg; jakt; predation; bytesval; wild boar; wolf; predation; prey selection;

    Sammanfattning : Populationerna av både vildsvin (Sus scrofa) och varg (Canis lupus) ökar i Sverige. Då deras utbredningsområden först nyligen har börjat överlappa finns i det närmaste inga data på vargars predation på vildsvin i Sverige. LÄS MER