Sökning: "Vidar Swenning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vidar Swenning.

  1. 1. Erfarenheter från programutveckling åt externkund

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

    Författare :Anthon Johansson; Herman Lundkvist; Christoffer Nilsson; Andreas Norrstig; Vidar Swenning; Vladimir Valyukh; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna rapport handlar om projektgruppens samlade erfarenheter om hur det är att arbetamed ett större mjukvaruprojekt. Fokus för detta ligger på erfarenheter inom gruppdynamikoch kundinteraktion. Rapporten lyfter även fram hur användandet av Essence Kernel Alpha:spåverkade gruppens arbete. LÄS MER