Sökning: "Video on Demand"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden Video on Demand.

 1. 1. Konsekvenser i Pandemins spår - Har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågan; Marknadsanalys; Kontor; Covid-19; 4Q-modellen; Global kris; Urban ekonomi; Fastighetsvärdering; Coworking; Hemarbete; Demand; Market Analysis; Office Space; 4-Quadrant Model; Global Crisis; Urban Economics; Real Estate Valuation; Remote Work; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the pandemic early 2020, the world has experienced disruptive change in many of its foundations. Privileges as free movement, the freedom of assembly and simply being able to go to the movies have been replaced by strict local and national policies, limiting humans and companies. LÄS MER

 2. 2. Business Model Innovation in the Film Industry : How Nordic Film Studios Adapt to a Changing Market

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Paulina Merle Knobloch; [2021]
  Nyckelord :Business model innovation; film industry; independent film studios; video on demand;

  Sammanfattning : During the last 15 years, the film industry has undergone severe technological, cultural, and economic transformations initiated through online film distribution. Existing players need to adapt and innovate their business models to stay competitive. However, there is little knowledge about what players actually do in this respect. LÄS MER

 3. 3. Arkitektoniska visualiseringstekniker : En fallstudie om möjligheter och utmaningar med visualiseringar som informationskälla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jesper Johansson; [2021]
  Nyckelord :Public; construction industry; information sharing; communication; visualization; Allmänheten; byggbranschen; informationsdelning; kommunikation; visualisering;

  Sammanfattning : Byggsektorn står idag inför ett ökat krav på öppenhet och dialog under byggnadsprojekt. Teknologiska framsteg har idag gjort det möjligt att med digitala visualiseringstekniker redovisa byggnadsprojekt på många olika sätt. LÄS MER

 4. 4. Interaction Design for Remote Control of Military Unmanned Ground Vehicles

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Diana Saleh; [2021]
  Nyckelord :Human Robot Interaction HRI ; Design; Unmanned Ground Vehicles UGV ; Autonomous Systems; Human Computer Interaction HCI ; Information Systems; Interaction Design; User Experience UX ; Unmanned Vehicles UV ; Autonomous Vehicles; Interactive Systems; User Interface UI ; Research Through Design; Military; Teleoperation; Swedish Armed Forces;

  Sammanfattning : The fast technology development for military unmanned ground vehicles (UGVs) has led to a considerable demand to explore the soldier’s role in an interactive UGV system. This thesis explores how to design interactive systems for UGVs for infantry soldiers in the Swedish Armed Force. LÄS MER

 5. 5. What keeps customers subscribing to streaming services? : A Quantitative Study of E-Loyalty towards Subscription Video on Demand Services in Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Bennhult; Hanna Frogner; [2021]
  Nyckelord :E-loyalty; subscription video on demand SVOD ; e-satisfaction; e-trust; switching barriers; website quality; customization;

  Sammanfattning : E-loyalty is an important aspect for practitioners to understand as it determines a digital company’s success. The Subscription Video on Demand (SVOD) industry is rapidly growing and becoming more competitive, which emphasizes the need to understand the key determinants of e-loyalty towards them. LÄS MER