Sökning: "Videokort"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Videokort.

 1. 1. A Camera System for the KTH MIST Satellite

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Volkan Coskun; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The KTH MIST satellite will include a Camera System that should capture pictures of Earth from Space. Due to low Bandwidth, the satellite can traverse several lapses around the Earth until the picture is transmitted down to Earth. The picture is processed and the raw pixels stored in an on-board DRAM. LÄS MER

 2. 2. Videokort för VME-Bussen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Andreas Kingbäck; [2003]
  Nyckelord :Datavetenskap; VMEbus; VME; VHDL; CPLD; Videokort; VM42; VGA; CAD; ActiveHDL; Protel; Mönsterkortstillverkning; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar konstruktion och tillverkning av ett videokort till Versa Module Eurocard (VME) bussen. Kortet skall användas vid laborationer i kurser där mikrodatorkort VM42 från PEP Modular Computer används. Grafikkortet klarar en upplösning på minst 640x480 punkter med 24-bitars färg. LÄS MER