Sökning: "Videoström"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Videoström.

 1. 1. CCUAV : Cloud Center for Unmanned Aerial Vehicle

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad

  Författare :Fredrik Tell; [2018]
  Nyckelord :UAV; drönare;

  Sammanfattning : Projektets syfte är att bryta kopplingen mellan en specifik användare och drönare. Målet med projektet är att flera användare ska kunna hantera flera drönare från en central. LÄS MER

 2. 2. Design and Proof-of-Concept Implementation of Interactive Video Streaming with DASH.js

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Benny Lam; Marcus Arnemo; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Traditionally, videos are played in a linear manner, which does not give the viewer many options to control their viewing experience. However, in contrast to regular video this paper presents the design and implementation of a proof-of-concept solution that supports interactive video streaming. LÄS MER

 3. 3. Cloud execution environment for real-time media applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Eddie Kämpe; [2015]
  Nyckelord :Cloud Execution Environment; Web Real-Time Communi- cation; Docker; Horizontal scaling; Cloud Execution Environment; Web Real-Time Communi- cation; Docker; Horisontell skalning;

  Sammanfattning : Smartphones and other Internet of Things devices have become a rapidly growing topic. Along with the growth comes new technologies, likeWeb Real- Time Communication (WebRTC), that enables richer services to be built for the devices. These kind of services are typically consumed on-demand, in shorter periods at a time. LÄS MER

 4. 4. System för övervakning av pappersbanan i torkmaskin på pappersmassabruk : En JavaCV konstruktion

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Andreas Ericsson Fridlund; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete har ett övervakningssystem till en torkmaskin i en pappersmassamaskin utvecklats. Övervakningssystemet ska motverka att pappersarket i maskinen spårar ur sin bana. Detta händer ganska frekvent vilket orsakar produktionstopp. LÄS MER

 5. 5. Field Service Support with Google Glass and WebRTC

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Patrik Oldsberg; [2014]
  Nyckelord :WebRTC; Google Glass; collaborative communication; field service; support; WebRTC; Google Glass; kollaborativ communication; fältservice; support;

  Sammanfattning : The Internet is dramatically changing the way we communicate, and it is becoming increasingly important for communication services to adapt to context in which they are used. The goal of this thesis was to research how Google Glass and WebRTC can be used to create a communication system tailored for field service support. LÄS MER