Sökning: "Vietnam export"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Vietnam export.

 1. 1. Vietnam - Sweden bilateral trade relations and the driving forces behind them

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jenny Ha Nguyen; Rose Nguyen; [2014-08-15]
  Nyckelord :International Trade; Vietnam-Sweden relation; Cross-border trade; Comparative Advantage; Trade determinants; Heckscher-Ohlin model factor proportion theory ; David Richardo theory; Product life cycle theory;

  Sammanfattning : Trade liberalization and the Vietnamese Government’s attempt to open up the market and integrate it with the global economy has had a great impact on the country’s trade sector. The trades flow between Vietnam and other trading partners including Sweden continues to grow. LÄS MER

 2. 2. How does outsourcing affect developing countries? : The case of Ghana and Vietnam in comparison with China and India

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Marita Schierhold; [2012]
  Nyckelord :outsourcing; offshoring; Granger causality; economic development; measuring sourcing;

  Sammanfattning : Purpose – The aim of this study is to explore how outsourcing affectsdeveloping countries. The effects are examined for Ghana and Vietnam, which have recently become attractive outsourcing locations. They are compared with China and India, both well known for their outsourcing sectors and their attractiveness as outsourcing locations. LÄS MER

 3. 3. Impacts of dams on lowland agriculture in the Mekong River catchment

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Fredrik Fredén; [2011]
  Nyckelord :physical geography; Mekong River catchment; dam building; floodplain agriculture; sediment delivery; floods; naturgeografi; Mekongflodens avrinningsområde; dammbygge; flodslättsjordbruk; sediment; översvämningar; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Mekong River catchment on the Indochinese peninsula in Southeast Asia is currently one of the world’s most active regions in terms of hydropower planning and development. In recent decades China has launched a hydropower plan comprising eight large dams on the main stream river in the upper part of the catchment. LÄS MER

 4. 4. Made in China- Kinesiska lastvagnars varumärken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Simon Fransson; [2010]
  Nyckelord :indirekt export; direkt export; positionering; country of orgin; segment; internationella marknader; varumärke;

  Sammanfattning : Den viktigaste förmågan en marknadsförare behöver är kapaciteten att bygga, underhålla, utveckla och skydda varumärken. Varumärken har idag en livsviktig roll för tillverkare av alla sorters produkter.För att lyckas på den globala marknaden räcker det inte med en bra produkt eller kvalitet. LÄS MER

 5. 5. En risig marknad? : En analys av rismarknaden i Vietnam ur ett effektivitets- och jämlikhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Emma Eriksson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ris är en mycket viktig vara för Vietnam och dess befolkning. För Vietnams ekonomi har ris en tvådelad roll. Dels är riskonsumtionen bland Vietnams befolkning mycket stor och uppgår till runt 150 kilogram per person och år. Dels är det en av Vietnams viktigaste exportvaror och Vietnam är världens näst största exportör av ris. LÄS MER