Sökning: "Viggo Jeppsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viggo Jeppsson.

  1. 1. Världsbäst i digitalisering? : En explorativ fallstudie om den pågående digitaliseringsprocessen av den svenska skolan

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

    Författare :Joakim Andersson; Viggo Jeppsson; [2018]
    Nyckelord :Digitalisering; styrdokument; handlingsplan; pedagogik; undervisning; läromedel; TPACK;

    Sammanfattning : Swedish society is constantly evolving and growing into higher levels of digitalisation. The school system plays an important part in creating a nationwide competence regarding the proper use of digital tools, by growing alongside the society as a whole. LÄS MER