Sökning: "Viggo"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet Viggo.

 1. 1. Korpar - de goda, de onda och tricksterfigurerna : Larsson och Korsells Pax-serie och Olczaks Jack-serie i dialog med myter och folktro om korpar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Nina Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Åsa Larsson Ingela Korsell; Martin Olczak; Pax series; Jack series; intertextuality; folk beliefs; myths; folkloresque; folklore; ravens; Åsa Larsson Ingela Korsell; Martin Olczak; Pax-serien; Jack-serien; intertextualitet; folktro; myter; folkloresk; folklore; korpar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka intertextuella samband gällande de ambivalenta föreställningar om korpen, som förknippad med, exempelvis döden och vishet, som återfinns i folklore och korpar i Nidstången, Draugen (Larsson & Korsell 2014; 2018) och Spådomen om Jack (Olczak 2018). Undersökningen utgår från folktro och myter om korpar från fornnordisk och keltisk mytologi samt från den nordamerikanska urbefolkningen. LÄS MER

 2. 2. Potential Futures of Social Media : A Speculative Design Approach to Instagram

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Viggo Hasselquist; [2023]
  Nyckelord :Interaction design; Speculative design; Social media; Instagram; User experience; User habits;

  Sammanfattning : Instagram has around two billion registered users at the time of writing. This puts a lot of responsibility on interaction designers as they implement changes to the user experience. LÄS MER

 3. 3. Representationen av islam och muslimer i religionskunskapsundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Viggo Persson; Argjent Adrian Sherifi; [2023]
  Nyckelord :islam; framställning; läroplan; läromedel; religionskunskap; perspektiv; representation; postsekulär; gymnasium; skola; muslim;

  Sammanfattning : Islam är ett komplicerat ämne att skriva om eftersom vi befinner oss i en tid då många konflikter i världen idag på något sätt berör muslimska länder. Av denna anledningen är det av stor vikt att man nyanserar bilden av islam som religion men även av muslimer som individer. LÄS MER

 4. 4. SO-undervisning i en digitaliserad skola - en studie av lärarnas erfarenheter och perspektiv på digitaliseringens påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Viggo Glemme; Anton Granzèn; [2023]
  Nyckelord :Challenges; digital tools; digitalization; impact of digitalization; inclusion; language; learning environment; mediation; opportunities; perspectives of teachers; relationships; school; social and cultural perspective; SO social studies ; Swedish education system; teacher experiences; teacher perspective; teaching.;

  Sammanfattning : The increasing integration of technology in education has led to significant changes in the way teaching and learning is conducted. This study aims to investigate the impact of digitalization on schools and the teaching of social studies subjects. LÄS MER

 5. 5. Teater genom lajv genom teater genom lajv genom… : Teaterpedagogers syn på användandet av lajvpraktiker i teaterundervisning.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Viggo Hangård; [2023]
  Nyckelord :levande rollspel; informella läromiljöer; affinity space; teaterkunskap;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats syfte är att synliggöra teaterpedagogers syn på sin erfarenhet av lajv i relation till teaterundervisningen. Genom kvalitativa intervjuer har tre teaterpedagoger intervjuats som alla ser att deras teaterundervisning har påverkats av deras lajverfarenhet. LÄS MER