Sökning: "Vikarien"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Vikarien.

 1. 1. Den svenska skolans förändring i filmer : En studie om hur film som ett kulturhistoriskt källmaterial kan påvisa förändringar i lärarrollen, elevrollen och relationen mellan lärare och elever ur ett historiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ahmed Karkoukli; [2020]
  Nyckelord :Historia; kulturhistoria; film; filmer; lärare; elever; relation; roll; roller;

  Sammanfattning : The change in Swedish schools through movies – A study on how movies used as a historical source material can show how the teacher role, the student role and the relationship between teachers and students have changed through a historical perspective. The focus of this study is to use movies as historical source material to show a change in the teacher role, student role, and the relationship between students and teachers through a historical perspective. LÄS MER

 2. 2. “Vi är viktiga för förskolan!” - En uppsats om hur vikarien upplever och hanterar sin roll i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nina Hansson; Kajsa Pålsson; [2019]
  Nyckelord :Fenomenologi; förskola; intervju; upplevelser; vikarier;

  Sammanfattning : Fokus i media ligger på stora barngrupper, bristen på utbildad personal samt den ordinarie personalens arbetssituation inom förskolan. Vår upplevelse från den verksamhetsförlagda utbildningen har gjort oss nyfikna på hur vikarien upplever sin roll och plats i förskolans verksamhet med tanke på de diskussioner som förs i media. LÄS MER

 3. 3. Det kusligt svenska: -Fyra noveller av John Ajvide Lindqvist.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elise Lööw; [2019]
  Nyckelord :John Ajvide Lindqvist; skräck; gotik; det sublima; terror; horror; det kusliga; monster;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar fyra noveller i John Ajvide Lindqvists novellsamling Pappersväggar som utkom 2006. Novellerna som analyserats är ”Gräns”, ”By på höjden”, ”Equinox” och ”Vikarien”. Syftet med analysen är att undersöka hur Ajvide Lindqvist arbetar för att göra sina noveller skrämmande och vad som är skrämmande. LÄS MER

 4. 4. En idealisk lärarroll : En didaktisk jämförande analys mellan lärarollens representation i film och facklig tidskrift under åren 1944, 1968, 1995 och 2006

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV; Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Robin Nyman; Sven Berg; [2010]
  Nyckelord :Didactic Study; stereotypical teachers; ideal; comparative analysis; popular culture; film; union trade journals.; Didaktisk studie; stereotypiska lärare; ideal; jämförande analys; populärkultur; film; fack-tidningar.;

  Sammanfattning : Vi har i detta arbete undersökt och analyserat hur den stereotypiske läraren representeras i de fyra svenska filmerna: Hets (1944), Ole dole doff, (1968), Lust och fägring stor (1995) och Vikarien (2006). Senare har vi genomfört en jämförande analys med hur den stereotypiske läraren representeras i tre fackliga tidskrifter ifrån samma tid: Svensk Lärartidning, Svensk Skoltidning och Skolvärlden. LÄS MER

 5. 5. Att vara eller icke vara - det är frågan. : En studie om vikarier inom offentlig sektor.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Linköpings universitetInstitutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Linköpings universitetInstitutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Sofia Gustafsson; Susanne Blomberg; [2009]
  Nyckelord :Vikarier; socialt samspel; yrkesroll; vård och omsorg;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa det sociala samspelet mellan vikarier och ordinarie personal inom vård och omsorg i kommunen. Hur upplever vikarien sin roll och hur upplever de att de blir mottagna på arbetsplatsen? Vi speglar även den ordinarie personalens tankar och känslor kring att ofta arbeta med vikarier. LÄS MER