Sökning: "Vikesh Kara"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Vikesh Kara.

 1. 1. Reducing redundant functionalities of an application portfolio : Case study Swedish municipality

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

  Författare :Vikesh Kara; Vijay Pratap Paidi; [2011]
  Nyckelord :Redundant functionalities; Application Portfolio Rationalization; application consolidation.;

  Sammanfattning : Many government organizations consist of complex application portfolios with significant redundant functionalities and in order to run this portfolio, 80% of the IT budget is consumed by maintenance cost. Eliminating redundant functionalities improves efficiency, operational performance and decreases maintenance costs. LÄS MER

 2. 2. User´s views of efficiency and satisfaction in the usage of an Internal e-Service : Case study Örebro municipality

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

  Författare :Vikesh Kara; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Systemutvecklingsmetoders syn på testning : En jämförande studie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

  Författare :Vikesh Kara; Pasi Pursiainen; [2008]
  Nyckelord :Testning; Informationssystem; Systemutvecklingsmetoder; Method-In-Concept; RUP; DSDM och Scrum;

  Sammanfattning : För att utveckla informationssystem använder företag och organisationer ofta systemutvecklingsmetoder. Att välja en systemutvecklingsmetod kan många gånger vara svårt, då olika systemutvecklingsmetoder lämpar sig för olika sorters projekt. LÄS MER