Sökning: "Vikingar"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Vikingar.

 1. 1. Från Lindisfarne till Uppsalablotet : En analys av stereotypisering i tv-serien Vikings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johan Borg; Emelie Klang; [2019]
  Nyckelord :Stereotyisering; Vikings; Lindsifarne; Uppsalablotet;

  Sammanfattning : Tv-serien Vikings har blivit väldigt populär sedan den först sändes i mars 2013. Vi undrar dock hur de olika folken (nordbor och engelsmän) i serien framställs i de religiösa kontakter och konflikter som uppstår under den första säsongen. LÄS MER

 2. 2. Vikingars representation i spel : En studie om hur spelare uppfattar vikingar beroende på dess utseende

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

  Författare :Madeleine Fjäll; [2018]
  Nyckelord :Games; Character design; Vikings; Representation; Spel; Karaktärsdesign; Vikingar; Representation;

  Sammanfattning : Kulturell representation har länge varit ett ämne som tagits upp i diskussioner, i denna uppsats kommer vi ta upp om hur vikingar är representerade i spel. Frågeställningen är: På vilka sätt är spelares förväntningar av vikingar annorlunda mot verkligheten? För att kunna svara på denna fråga har vi först gjort en förstudie där vi använde en tematisk analys för att få fram åtta bilder med olika varianter på vikingar som går från ”spelviking” till ”historisk viking” i fyra olika steg. LÄS MER

 3. 3. Friluftsmuseer, allmoge och vikingar. Kulturen och Fotevikens museum - en jämförelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk arkeologi

  Författare :Anna Kron Tegnér; [2017]
  Nyckelord :Open-air museum; Fotevikens museum; Kulturen; Lund; nationalism; viking; peasantry; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The idea of the open air museum was to create a museum that would make the history of the people accessible for everyone. The early open air museums also aimed at educating the people into a common national identity by indicating a collective history. LÄS MER

 4. 4. Den man eller kvinna som är skickligare med ord än andra kallas också Bragr

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Karl Bramnert; [2016]
  Nyckelord :Gisli Súrasson; Erik Röde; isländksa sagor; vikingar; enköns-modell; Laqueur; Joan Scotts poststructuralistiska teori; maskulinitet; Genus; feminitet; Laxdalingarna; Poetiska eddan; Prosaiska Eddan; History and Archaeology;

  Sammanfattning : En genusbaserad undersökning som undersöker vilka karaktärsdrag som ses som positiva eller negativa för män eller kvinnor i ett urval av de isländska sagorna. Undersökningen använder Joan Scotts poststrukutralistiska teori och Laqueures enköns modell för att se vilka karaktärsdrag som utmärker män och kvinnor i Erik Rödes saga, Gisli Súrassons saga, Laxdalingarnas saga, den poetiska eddan och den prosaiska Eddan. LÄS MER

 5. 5. Stora starka vikingar? : En läromedelsanalys i historia för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hanna Persson; Lina Öhberg; [2016]
  Nyckelord :Vikingatiden; historia; makt; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER