Sökning: "Viktoptimering"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Viktoptimering.

 1. 1. Viktoptimering av lastcykeln Starke med hjälp av komposit av sandwichstruktur

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Kalle Norell; Gustav Thessén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att i samarbete med företaget MoveByBike reducera vikten av den lastbärande balken i lastcykeln Starke genom att undersöka om den befintliga strukturen i stål kan bytas ut mot en kompositlösning med sandwichstruktur. Konstruktionskraven som sattes härleddes från vanligt förekommande lastfall där ett krav på säkerhetsfaktor 3 mot brott samt att nedböjningen av konstruktionen inte fick överstiga 1/100. LÄS MER

 2. 2. A digital image correlation method for detection of fatigue cracks in non-load carrying T-joints

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Björn Jonsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In dynamical loaded welded structures fatigue life is often a limiting factor. Common practise is to reduce nominal stress by increased material thickness which leads to oversized, heavy structures. Those practises are replaced by improvement of production and designingtechniques to utilize better properties of high strength steels. LÄS MER

 3. 3. Design of a weight optimized casted ADI component using topology and shape optimization

  Master-uppsats, KTH/Maskin- och processteknologi

  Författare :JOSEPH JUNIOR CHAKKALAKKAL; [2018]
  Nyckelord :ADI materials; Topology optimization; Shape optimization; casting simulation; Weight Optimization; ADI-material; Topologioptimering; Parameteroptimering; gjutsimulering; viktoptimering;

  Sammanfattning : Structural Optimization techniques are widely used in product development process in ‘modern industry’ to generate optimal designs with only sufficient material to serve the purpose of the component. In conventional design problems, the design process usually generates overdesigned components with excess material and weight. LÄS MER

 4. 4. Konstruktion av trolley för krockprovning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Uros Duvnjak; [2018]
  Nyckelord :crash testing; crash track trolley; product development; krockprovning; krockprovningstrolley; produktutveckling;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet genomfördes sommaren 2017 på Autoliv Test Center i Vårgårda. Autoliv är världens ledande leverantör av säkerhetsutrustning och utvecklare av säkerhetssystem för fordonsindustrin. Autoliv genomför även krockprovning för kunder som vill genomföra tester av deras bilar före produktion. LÄS MER

 5. 5. Framtagning av ett vikt- och kostoptimerat styrkolonnfäste

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Emma Sjöblom; [2017]
  Nyckelord :Styrkolonnfäste; produktutveckling; koncept; MDH; Scania; viktoptimering; kostoptimering; lönsamhet; examensarbete och höghållfasta stål.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna rapport utgör resultatet av ett examensarbete på avancerad nivå inom produkt och processutveckling, som utförts åt Scania CV AB. Projektets syfte är undersöka och jämföra ett höghållfast stål med ett mjukt stål, samt undersöka lämplig tillverkningsmetod ur ett kost- och viktperspektiv på ett styrkolonnfäste. LÄS MER