Sökning: "Viktor Öhrström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktor Öhrström.

  1. 1. Testing the weak form EMH - An empirical study of the Swedish stock market

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Joel Frank; Viktor Öhrström; [2019-07-11]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This thesis investigates whether the Swedish stock market shows signs of weak form efficiency between January 2012 and January 2019. Weekly data is gathered from the OMXSPI and from three indices of different capitalization segments, namely Large cap, Mid cap and Small cap. LÄS MER