Sökning: "Viktor Anders"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Viktor Anders.

 1. 1. Traditioner och gränsdragning. Två perspektiv på filosofi i Sverige under senare hälften av 1900-talet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Viktor Ahnfelt; [2018-07-05]
  Nyckelord :Hans Ruin; Anders Wedberg; analytical philosophy; continental philosophy; Swedish philosophy; history of philosophy; Boundary-work; credibility; historicity; philosophy of logic;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study the philosophical developments in Swedish philosophy during the latter half of the twentieth century as a tension between what can be called an analytical and a continental philosophy. To do this I analyze the works of two prominent professors of philosophy. LÄS MER

 2. 2. Market shares of regional shopping centres with proximity to an IKEA warehouse : IKEA Centres Case Study

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anders Almgren; Viktor Haggren; [2017]
  Nyckelord :Real Estate Market Analysis; Shopping Centres; Market Area; Market shares; Fastighetsmarknadsanalys; Köpcentrum; Marknadsområde; Marknadsanalys;

  Sammanfattning : This master thesis focuses on regional shopping centre’s market shares. It is written in cooperation with IKEA Centres that provided data regarding their shopping centres and funds for the gathering of statistics. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och utmaningar för företag i systemutvecklingsbranschen med införandet av GDPR

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anders Lång; Viktor Lindstedt; [2017]
  Nyckelord :General Data Protection Regulation; Efterlevnad; Lagtolkning; Utbildning av anställda.;

  Sammanfattning : Den 25 Maj 2018 kommer det två decennier gamla dataskyddsdirektivet att ersättas av EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR). Förordningens syfte är att ge ett skydd för fysiska personers personuppgifter vid hantering av sådana. LÄS MER

 4. 4. Can body size parameters be used to distinguish the Kattegat cod (Gadus morhua) stock from the North Sea cod stock?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Viktor Hedlund; [2017]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Atlantic cod is one of the world´s most important commercial fish stocks and is dependent on fishing regulations for its wellbeing and survival. An important part in fisheries management is information of the stock distribution. This is needed to not cause overestimations that results in heavy overfishing. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av små företags kapitalstruktur : En studie av faktorer som påverkar kapitalstrukturen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Viktor Olsson; Fredrik Olsson; Andy Jerez; [2016]
  Nyckelord :SME-firms; Financing; Capital Structure; Debt ratio; Capital; Små företag; finansiering; kapitalstruktur; soliditet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Små företag skapar fyra av fem nya jobb till samhället och bidrar till Sveriges fortsatta tillväxt och utveckling. Flera organisationer och representanter för små företag argumenterar för subventioner och ett bättre företagarklimat. LÄS MER