Sökning: "Viktor Bergdahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Viktor Bergdahl.

 1. 1. Mellersta skiktet i musiklivets pyramid : En studie av produktions- och resurscentrum för populärmusik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Viktor Bergdahl; [2019]
  Nyckelord :BD Pop; Dalapop; konstvärld; kulturpolitik; produktions- och resurscentrum; populärmusik;

  Sammanfattning : Under de senaste tio åren har det uppkommit ett antal organisationer som säger sig verka för att artister inom populärmusikgenrerna skall få större möjligheter att utvecklas och ta nästa steg i sina karriärer. Med utgångspunkt i denna utveckling var studiens syfte att undersöka hur produktions- och resurscentrum för populärmusik utformas och upprätthålls samt hur deras arbete påverkar villkoren för- och skepnaden av musikerkarriärer inom populärmusikgenrerna. LÄS MER

 2. 2. Visual Care : Utveckling av en webbapplikation för att visualisera vårdprocesser

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Otto Bergdahl; Peter Arvidsson; Viktor Bennich; Hakan Celik; Petter Granli; Gunnar Grimsdal; Johan Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten beskriver hur produkten Visual Care har tagits fram. Produkten är en webbapplikation för visualisering av statistik från kunden Region Östergötland. Målet med applikationen är att hjälpa anställda på Region Östergötland att planera behandling av cancerpatienter. LÄS MER