Sökning: "Viktor Blesin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktor Blesin.

  1. 1. Akustisk eller virtuell orkester : En studie om bedömning av ljudkvalitet på orkestertyper i datorspel

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

    Författare :Viktor Blesin; [2020]
    Nyckelord :Akustisk orkester; virtuell orkester; datorspel; naturtroget ljud;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utvärdera behovet av akustiska orkestrar i ett datorspel. Ett videoklipp bestående av gameplay från ett datorspel där musiken successivt växlade mellan en akustisk, samt en virtuell orkester spelades upp för fyra fokusgrupper. LÄS MER