Sökning: "Viktor Brodin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Viktor Brodin.

 1. 1. Employer Brand Loyalty Revisited - Adapting to a Changing Reality - A qualitative article on how companies, engaging in Employer Branding efforts, need to adapt to a constantly changing context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Brodin; Anna Forkman; [2019-07-03]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Brand Loyalty; Employer Brand Relations; Employer Brand Identity; Employer Value Proposition - EVP; External influences; Jolts;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Att rekrytera dagens talanger -En kvalitativ studie kring vikten av en separat employer bradningfunktion på företag utifrån en fallstudie på ICA Sverige AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Brodin; Emma Ottosson; [2017-08-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER