Sökning: "Viktor Eklund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Viktor Eklund.

 1. 1. CPU Performance Evaluation for 2D Voronoi Tessellation

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Victor Olsson; Viktor Eklund; [2019]
  Nyckelord :Voronoi tessellation; CPU performance; Fortunes algorithm; The Bowyer-Watson algorithm;

  Sammanfattning : Voronoi tessellation can be used within a couple of different fields. Some of these fields include healthcare, construction and urban planning. Since Voronoi tessellations are used in multiple fields, it is motivated to know the strengths and weaknesses of the algorithms used to generate them, in terms of their efficiency. LÄS MER

 2. 2. Realistisk 3D-grafik: Betydelsen av reflektionsdjup och stråldjup

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi; Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Viktor Eklund; Thomas Streitlien; [2019]
  Nyckelord :Banföljning; reflektionsdjup; stråldjup; visuell realism;

  Sammanfattning : Denna studie har för avsikt att finna optimala värden i reflektionsdjup och stråldjup genom att undersöka hur dess numeriska värde påverkar nivån av realism med avseende på reflektion och refraktion i en visuellt realistisk 3Dscen och hur det kan balanseras med en begränsad renderingstid. En ökad insikt i denna process kan ge 3D-artister en större förståelse för reflektionsdjup och stråldjupets påverkan i förhållanden till renderingstider. LÄS MER

 3. 3. Effects of a short training programme on reaction time, agility and speed performance in adolescent football players. : Effekterna av ett kort träningsprogram för reaktionsförmåga, agility och snabbhet på fotbollsspelande tonåringar.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Viktor Eklund; [2015]
  Nyckelord :Agility; Speed; Reactive agility; Reactive agility test; Agility; Snabbhet; Reaktiv agility; Reactive agility test;

  Sammanfattning : Prestation i fotboll beror på många olika fysiska faktorer som exempelvis styrka,uthållighet och snabbhet. Snabbheten kan delas upp i många olika faktorerexempelvis sprinter rakt fram och agility. Det finns även något som kallas reaktivagility vilket betyder att man reagerar på ett visuellt stimuli och därefter reagerar medett beslut. LÄS MER

 4. 4. Har lågkonjunkturen påverkat möjligheten att få kapital från Venture Capitalbolag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomiÄmnesavdelningen för företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för företagsekonomiInstitutionen för ekonomi

  Författare :Niklas Eklund; Viktor Sandström; [2010]
  Nyckelord :Private Equity; Venture Capital; Lågkonjunktur; Riskkapital;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att ge en ökad förståelse för Venture capitalbolagen och dess portföljbolag. Tanken är sedan att koppla ihop Venture capitalbranschen med den rådande lågkonjunkturen för att se om branschen påverkats, och i så fall på vilket sätt.Metod: Uppsatsen är byggd på en kvalitativ studie. LÄS MER