Sökning: "Viktor Gustafsson Rydberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktor Gustafsson Rydberg.

  1. 1. Går det att göra en god affär?

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Mats Israelsson; Viktor Gustafsson Rydberg; [2013-06-28]
    Nyckelord :Offentlig upphandling; Principal-Agent; LOU; Direktupphandling;

    Sammanfattning : .... LÄS MER