Sökning: "Viktor Henriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Viktor Henriksson.

 1. 1. Modernisering av ett 3D-scanningssystem : Utmaningar och lärdomar av ett projekt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Felix Haavisto; Henrik Henriksson; Niklas Hätty; Johan Jansson; Fabian Petersen; David Pop; Viktor Ringdahl; Sara Svensson; [2016]
  Nyckelord :project management; 3D-scanning; ROS; Robot Operating System; Python; development methodology; waterfall model; distributed system; outdated software; projektutveckling; 3d-scanning; ROS; Robot Operating System; Python; arbetsmetodik; vattenfall; distribuerade system; utdaterad mjukvara;

  Sammanfattning : Ett styrsystem för 3D-scanning har moderniserats av en projektgrupp på nio personer. Under utvecklingsarbetet följdes en arbetsprocess som liknade vattenfallsmetoden. Arbetsprocessen fungerade bra, bland annat då projektgruppen utnyttjat både tidigare och nya erfarenheter för att förbättra arbetssättet. LÄS MER

 2. 2. Radar based target tracking for 360-degree environmental perception

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Erik Henriksson; Viktor Kardell; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Aspekter som påverkar sjuksköterskors attityder till substansmissbrukare : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Fröding Arvid; Viktor Henriksson; [2015]
  Nyckelord :Nurse; Substance abuse; Attitudes; Patient- nurse relationship; Suffering; Caring; Sjuksköterska; Substansmissbruk; Attityder; Vårdrelation; Lidande; Vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns ingen enskild orsak till att en människa hamnar i ett substansmissbruk. Ett missbruk medför vissa hälsorisker vilket gör att den här gruppen människor sannolikt kommer komma i kontakt med vården. I samhället har substansmissbrukare stigmatiserats vilket kan påverka sjuksköterskans bemötande. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av vårdmöten när sjuksköterskor inom ambulanssjukvården hänvisar till annat färdsätt : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Viktor Henriksson; Petter Major; [2014]
  Nyckelord :patientupplevelse; ambulanssjukvård; prehospital; bemötande; nekad vård; vårdlidande;

  Sammanfattning : Antalet ambulansuppdrag ökar i Västra Götalandsregionen i snabbare takt än ambulansresurserna, samtidigt som kraven på ambulanspersonalen blir allt högre. I området Norra Älvsborgs Länssjukhus och Uddevalla sjukhus (NU-sjukvården) har ett beslut fattats sedan juli 2013 att endast de patienter som brådskande måste till sjukhus, alternativt är i behov av vård under transport, ska medfölja ambulansen till vårdinrättning. LÄS MER

 5. 5. The Affect of Counterfeit Products on Luxury Brands : An Empirical Investigation from the Consumer Perspective

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Arvid Cademan; Richard Henriksson; Viktor Nyqvist; [2012]
  Nyckelord :Branding; Luxury brands; Counterfeit products; Customer-Based Brand Equity; Brand Associations; Perceived Quality;

  Sammanfattning : Introduction: Counterfeiting is considered as the crime of the 21st century. A highly affected market of counterfeits is the market of luxury branded goods. These goods are bought by consumers who want to express their social class and belonging by being admired, recognized and accepted by other people. LÄS MER