Sökning: "Viktor Henriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Viktor Henriksson.

 1. 1. Analysing the Intrinsic and Extrinsic Values of Physical Education and Health

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mattias Henriksson; Viktor Hjalmarsson; [2020]
  Nyckelord :Physical education; Physical education and health; perception; attitude or opinion; status; purpose and content;

  Sammanfattning : A traditional view has, more or less, infested the subject of Physical Education, which affects the subject´s intrinsic values. The purpose of this knowledge overview is to analyse teachers and pupil’s perception and understanding of PEH in relation to intrinsic and extrinsic values. LÄS MER

 2. 2. Europaparlamentets och Rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Andreas Edqvist; Viktor Henriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hållbara affärsmodeller - ett lyckat fall inom e-handeln

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fanny Wennberg; Viktor Henriksson; [2019]
  Nyckelord :E-handel; Hållbarhet; Affärsmodell;

  Sammanfattning : Det finns behov av kunskap om hur hållbarhet kan integreras i e-handelns digitala affärsmodeller. Vi har därför valt att studera ett lyckat fall av hur hållbarhet integreras i ett e-handelsföretags digitala affärsmodell inom modebranschen. LÄS MER

 4. 4. Modernisering av ett 3D-scanningssystem : Utmaningar och lärdomar av ett projekt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Felix Haavisto; Henrik Henriksson; Niklas Hätty; Johan Jansson; Fabian Petersen; David Pop; Viktor Ringdahl; Sara Svensson; [2016]
  Nyckelord :project management; 3D-scanning; ROS; Robot Operating System; Python; development methodology; waterfall model; distributed system; outdated software; projektutveckling; 3d-scanning; ROS; Robot Operating System; Python; arbetsmetodik; vattenfall; distribuerade system; utdaterad mjukvara;

  Sammanfattning : Ett styrsystem för 3D-scanning har moderniserats av en projektgrupp på nio personer. Under utvecklingsarbetet följdes en arbetsprocess som liknade vattenfallsmetoden. Arbetsprocessen fungerade bra, bland annat då projektgruppen utnyttjat både tidigare och nya erfarenheter för att förbättra arbetssättet. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av vårdmöten när sjuksköterskor inom ambulanssjukvården hänvisar till annat färdsätt : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Viktor Henriksson; Petter Major; [2014]
  Nyckelord :patientupplevelse; ambulanssjukvård; prehospital; bemötande; nekad vård; vårdlidande;

  Sammanfattning : Antalet ambulansuppdrag ökar i Västra Götalandsregionen i snabbare takt än ambulansresurserna, samtidigt som kraven på ambulanspersonalen blir allt högre. I området Norra Älvsborgs Länssjukhus och Uddevalla sjukhus (NU-sjukvården) har ett beslut fattats sedan juli 2013 att endast de patienter som brådskande måste till sjukhus, alternativt är i behov av vård under transport, ska medfölja ambulansen till vårdinrättning. LÄS MER