Sökning: "Viktor Kjellin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktor Kjellin.

  1. 1. En upplevelse olik någon annans. Att uppnå hög kundtillfredsställelse med krav på att leverera upplevelser åt alla – en fallstudie på Liseberg AB.

    M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

    Författare :Viktor Kjellin; Fredrik Leifland; [2017]
    Nyckelord :Leisure consumption; customer value proposition; customer satisfaction; core product; market segmentation; Amusement park; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Title: An experience unlike any other’s. To achieve great customer satisfaction with obligations to deliver experiences for all – a case study on Liseberg amusement park. LÄS MER