Sökning: "Viktor Klar"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Viktor Klar.

 1. 1. Cykelfrämjande åtgärder : Gävle kommuns möjlighet att främja en hållbar omställning och minska den negativa klimatpåverkan transpoter medför, genom lärdommar och insperation från Köpenhamn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Mathias Klar; Viktor Vagfalvi; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka Gävle kommuns utmaningar för att bli en framgångsrik cykelstad. Kan kommunen inspereras och dra lärdommar från det arbete som bedrivits i Köpenhamn under många år. LÄS MER

 2. 2. Brottslighetens orsaker i den politiska debatten : En WPR analys av Socialdemokraternas och Moderaternas kriminalpolitiska argumentation under valrörelsen 2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Viktor Klar; [2023]
  Nyckelord :Kriminalpolitik; problematisering; orsaker till brottlighet; Socialdemokraterna; Moderaterna; motiv;

  Sammanfattning : The subject of this bachelor thesis in political science has been the drivingfactors behind crime. More specifically how Sweden’s two leading politicalparties (The Social democratic party & the Moderate Party) portrayed thecauses of crime in their public communication during the election campaignof 2022. LÄS MER

 3. 3. Användning av Formativ bedömning i matematik för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Viktor Segerlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar lärarens uppfattning gällande formativ bedömning samt lärares användande av skolverkets uppsatta riktlinjer inom formativ bedömning. Den formativa bedömningens huvudsyfte är att eleverna ska ta ansvar för sitt eget lärande och då öka sin utveckling i det egna lärandet. LÄS MER

 4. 4. Vad är framgång? – en jämförelse mellan kommunala och privata bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Viktor Johansson; Ulf Lindahl; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande studie handlar om uppfattningen av framgång och hur det skiljer sig mellankommunala och privata bostadsbolag. Framgång är ett begrepp som används ofta utan någon tydlig definition av vad begreppet betyder och de finns inte en klar definition om vad det är. LÄS MER

 5. 5. Hälsorelaterad livskvalitet vid bipolär sjukdom - Litteraturöversikt i omvårdnad

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rania Bawi; Viktor Josefsson; [2017-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna, och innebär ofta ett stort lidande för såväl den sjuke som personer i dennes omgivning. Sjukdomen påverkar livskvaliteten på många sätt, och innebär dessutom kraftigt förhöjd risk för självmord. LÄS MER