Sökning: "Viktor Kvarnlöf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viktor Kvarnlöf.

  1. 1. Board of Director ‘Skin in the Game’ and Firm Performance

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Simon Olsson; Viktor Kvarnlöf; [2021-06-30]
    Nyckelord :Corporate governance; director ownership; board composition; director independence; director remuneration; OMX Stockholm Small Cap; ownership and performance; panel data;

    Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER