Sökning: "Viktor Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Viktor Larsson.

 1. 1. What’s the point of the collection point? - A case study in Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Albihn; Pierre Larsson; [2019-07-02]
  Nyckelord :CDP; ; Point Allocation; City Logistics; Parcel delivery; collection and delivery point; ; Last-mile delivery;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Åldersbedömning av asylsökande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Viktor Erbro; Henrik Esmaili; Pontus Larsson; Jesper Olsson; James Pålsson; Erik Sörstadius; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dethärkandidatarbetethartagitframenåldersbedömningsmetodbaseradpåbayesianskinferens. Som åldersindikatorer har mognadsstadier för vänster och höger visdomstand i underkäken och en knäled på godtycklig sida använts. LÄS MER

 3. 3. Lättanvänd palleteringsapplikation : Applicering av gränssnittsdesign för äldre

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Viktor Larsson; [2019]
  Nyckelord :äldre; gränssnittsdesign; sällananvändare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om ett gränssnitt som utformats för äldre, med sina krav på tydlighet och enkelhet, också skulle kunna vara lämpat för att skapa god återanvändbarhet och gissningsbarhet för sällananvändare av ett gränssnitt. Två gränssnitt jämförs i studien, där en skapad applikation jämförs med en kopia av applikationen, där den enda ändringen som skedde var tillägget av viss gränssnittsdesign för äldre, baserad på tidigare forskning. LÄS MER

 4. 4. Webbapplikation för den operativa polisen : Gör polisingripanden mycket smidigare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Yousef Hashem; Martin Brolin; Elmedin Zildzić; Joakim Tao; Jacob Larsson; Viktor Blidh; [2019]
  Nyckelord :polis; operativ polis; uttryckning; ingripanden; webbapplikation; applikation;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett kandidatarbete som utfördes av sex studenter från civilingenjörsprogrammen inom datateknik och mjukvaruteknik vid Linköpings universitet. Projektet utfördes som ett obligatoriskt kursmoment i kursen TDDD96 -- Kandidatprojekt i programvaruutveckling under våren 2019. LÄS MER

 5. 5. "För att få godkänt" : En studie om gymnasieelevers motivation till ämnet matematik.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Viktor Larsson; Anton Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Gymnasielever; matematik; motivation; självreglerat lärande;

  Sammanfattning : Allt för många elever anser att matematiken idag är understimulerande, tråkig och de har svårt att hitta ett syfte nu och senare i livet. Detta kan leda till att motivationen blir lidande då de inte ser någon mening med matematiken. LÄS MER