Sökning: "Viktor Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Viktor Larsson.

 1. 1. Framförallt för att synliggöra lärandet : En kvalitativ studie om högstadielärares användning av digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anton Nilsson; Viktor Larsson; [2020]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; digitala verktyg; lärare; TPACK; sociokulturellt perspektiv på lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur högstadielärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med digitala verktyg samt hur de digitala verktygen används för att utveckla elevers lärande. I studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer använts för att samla in empiri där fem lärare medverkade. LÄS MER

 2. 2. Kan mindre företags val av K-regelverk förklaras utifrån institutionell teori?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Augbeck; Viktor Lagnéus; Isac Larsson; [2020]
  Nyckelord :Institutionell teori; Beslutsteori; Isomorfism; K2; K3; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Can smaller companies choice of K-regulations be explained with institutional theory? Seminar date: 2020-06-03 Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) Authors: Emil Augbeck, Viktor Lagnéus and Isac Larsson Advisor: Kristina Artsberg Key words: Institutional theory, Decision theory, Isomorphism, K2, K3 Purpose: The purpose of this essay is to evaluate if institutional theory can be used to explain smaller companies' choice of K-regulation. This is to create a better understanding of which factors that affect companies' choice of K-regulation. LÄS MER

 3. 3. PIRATKOPIERING OCH ILLEGAL NEDLADDNING : En studie om piratkopieringsskydd och dess påverkan på konsumenterna

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Nazar Larsson; Pedro Viktor; [2020]
  Nyckelord :piratkopiering; illegal nedladdning; fildelning; spel;

  Sammanfattning : In this modern day and age where internet reigns supreme and the digital age is neigh, there are many ways to copy and illegally acquire software. It is called online piracy. The “crackers” crack the software code which then is illegally distributed online, giving the ability to other users to download the software. LÄS MER

 4. 4. Det är inte publiken, det är retoriken! : En kvalitativ studie om retoriken på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets Facebook-sidor

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier, ljudteknik och teater; Luleå tekniska universitet/Medier, ljudteknik och teater

  Författare :Angelicca Larsson; Viktor Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Facebook; Convergence; Rhetoric; Semiotic; Content analysis; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Swedish newspapers; Facebook; Konvergens; Retorik; Semiotik; Innehållsanalys; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Dagstidningar;

  Sammanfattning : This study has analysed how the Swedish newspapers Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet are using rhetorical instruments in their Facebook posts. To examine this, 50 posts from each newspaper has been chosen based on the number of interactions. The posts were divided into three parts: text, image and headline and have been analysed separately. LÄS MER

 5. 5. Genus, etnicitet och social klass i läseböcker : En intersektionell analys av svenskläseböcker för årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Paulina Larsson; Viktor Lidström; [2020]
  Nyckelord :Svenska; svenskläroböcker; grundskolan; intersektionalitet; läseböcker;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur genus, etnicitet och social klass framställs i några av svenskämnets läseböcker i årskurs 3 genom en kvalitativ textanalys i både text och bilder som stöd. De böcker som analyseras i studien är Livet i Bokstavslandet, Nyckeln till skatten och Prima svenska 3 som alla är från olika förlag. LÄS MER