Sökning: "Viktor Levin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Viktor Levin.

 1. 1. Penningmängd och huspriser - Finns det något samband?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Gunnar Levin; Viktor Sundling; [2009]
  Nyckelord :Money supply; House prices; Cointegration; M3; Real estate; FASTPI; Quantity Theory of Money; Penningmängd; Huspriser; Kointegration; M3; Fastigheter; FASTPI; Kvantitetsteorin;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Penningmängd och huspriser - Finns det något samband?Ämne: Företagsekonomi, Kandidatuppsats, 15 hpInlämningsdatum: 2009 – 05 – 29Författare: Gunnar Levin, Viktor SundlingHandledare: Sven-Ola CarlssonNyckelord: Penningmängd, Huspriser, Kointegration, M3, Fastigheter, FASTPI, KvantitetsteorinSyfte: Syftet med uppsatsen är att genom statistiska tester beskriva sambandet mellan penningmängdens utveckling och småhusfastigheters prisutveckling. Vi vill även försöka förklara ett eventuellt samband med kvantitetsteorin. LÄS MER

 2. 2. Att skapa miljöledningssystem som utomstående konsult : – ett verktyg för ökad personalmedverkan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Tema vatten i natur och samhälleFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Erik Glaas; Viktor Levin; [2006]
  Nyckelord :Miljöledningssystem; MLS; Miljökonsult; Personalmedverkan; Miljöaspekter; Implementering;

  Sammanfattning : Samhällets krav på att företag och organisationer bedriver ett strukturerat miljöarbete har ökat med tiden. För att möta dessa krav arbetar tiotusentals organisationer i världen med miljöledningssystem i olika former, där standarden ISO 14000 är den främsta. LÄS MER