Sökning: "Viktor Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Viktor Lindgren.

 1. 1. Evaluating Multi-Uav System with Text to Spech for Sitational Awarness and Workload

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Viktor Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Text to Speech; TTS; UAV; Drone; Unmanned Aerial Vehicle; SAGAT; NASA-TLX; Workload; Situational Awarness;

  Sammanfattning : With improvements to miniaturization technologies, the ratio between operators required per UAV has become increasingly smaller at the cost of increased workload. Workload is an important factor to consider when designing the multi-UAV systems of tomorrow as too much workload may decrease an operator's performance. LÄS MER

 2. 2. "Kyla på huvudet lindrar i alla fall akuta symtom" Ishockeyspelares upplevelse av upprepade hjärnskakningar : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Viktor Lindgren; Stefan Holmlund; [2021]
  Nyckelord :Hjärnskakning; Ishockey; Kylhjälm; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärnskakningar har under 2000-talet utvecklats till ett allt större problem inom ishockeyn. Under säsongerna 2012 - 2015 drabbades 105 spelare i Svenska hockeyligan (SHL) av en hjärnskakning. Tillsammans med knä- och axelskador är hjärnskakning den vanligaste skadan inom ishockeyn. LÄS MER

 3. 3. Nodgrafer i gruvsystem

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Christina Dahlén; Alex Olsson; Jens Lindgren; Ebba Lindström; Isak Häggström; Viktor Hellqvist; Jonathan Jonsson; Techit Lessongkram; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kandidatrapport avhandlar ett arbete utfört av åtta studenter som studerar på civilingenjörsprogrammen i mjukvaruteknik eller datateknik på Linköpings universitet  och  har deltagit i  kursen Kandidatprojekt i programvaruutveckling TDDD96. Rapporten är en sammanfattning av det arbete studenterna utfört under vårterminen 2020, då kursen fortlöpt. LÄS MER

 4. 4. VERA - Virtual Emergency RoomAdministrator : En prototyp av framtidens digitala akutjournal

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Josef Atoui; Viktor Bäckman; Felix Lindgren; Johan Runestam; Rachel Homssi; Tommy Johansson; Jesper Jonsson; Simon Wijk Stranius; [2020]
  Nyckelord :Digital akutjournal; Akutmottagning; Digitalisering; akutvård; webbapplikation; datateknik; mjukvaruteknik; pum; programvaruutvecklingsmetodik;

  Sammanfattning : Denna rapport är en beskrivning av ett kandidatarbete utfört som del av kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling vid Linköpings universitet. Teamet som utförde arbetet bestod av åtta ingenjörsstudenter som studerar på data- respektive mjukvaruteknikprogrammet. LÄS MER

 5. 5. Hållbara fonder : Ett möjligt attitude-behaviour gap och orsakerna bakom

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Boberg; Viktor Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Attitude-behaviour gap; sustainability and mutual funds; Attitude-behaviour gap; hållbarhet och fonder;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har intresset för att investera i hållbara fonder ökat rejält de senaste åren och med detta följer också en stor ökning i utbudet av hållbara fonder. Känt sedan tidigare är också att det råder en definitionsproblematik på ämnet som adderar komplexitet till marknaden, detta då hållbarhet i sig är svårdefinierat. LÄS MER