Sökning: "Viktor Månsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Viktor Månsson.

 1. 1. Konkurrensen inom banksektorn : - en kvalitativ studie om bankkunders upplevelser av ett bankbyte

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Hallström; Oskar Månsson; [2017]
  Nyckelord :Switching costs; Banking; Swedish banking sector; Customer mobility; Customer switching behaviour; Competition.; Byteskostnader; Banker; Den svenska banksektorn; Bytesintensitet; Bytesbeteende; konkurrens.;

  Sammanfattning : Despite that the Swedish banking sector consists of many different actors, which provides more options for consumers in their choice of bank, the four major banks, Nordea, Swedbank, Handelsbanken and SEB, have a superior position in the banking sector. Although previous research shows that consumers lose confidence in the four major banks, there is still low consumer mobility in the banking sector. LÄS MER

 2. 2. Employer Branding : Nyckeln till att få anställda att stanna i en provisionsbaserad bransch?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Månsson; Anton Dahlbäck; [2014]
  Nyckelord :Employer branding;

  Sammanfattning : Employer Branding, EB, är ett koncept inom marknadsföring som syftar till ett företags marknadsföring gentemot anställda. Konceptet grundar sig i att organisationer genom EB kan skapa ett attraktivt varumärke gentemot anställda för att sedan få dem att identifiera sig med det. EB syftar även till att skapa en trivsam organisationskultur. LÄS MER

 3. 3. Modern sponsring i svenska idrottsföreningar : En kvalitativ studie om hur effektivt sponsringsarbete organiseras

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Viktor Månsson; Elin Piel; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka hur man kan arbeta effektivt med sponsring i en idrottsorganisation. Det centrala i vår studie är att hitta nyckelfaktorer för hur idrottsorganisationer kan organisera sitt arbete med sponsring. LÄS MER